Næste arrangement

DIAG Partnermøde 31. januar 2018

Driv it som en forretning
v/ Peter Grydgaard, Deloitte Consulting og Simon Bondeskov Nielsen, Apptio

Igennem de sidste årtier har digitaliseringen skabt nye forretningsmodeller, mens den digitale revo-lution har ramt alle sektorer og transformeret måden, hvorpå virksomheder arbejder. Samtidig er it-omkostningerne steget markant og nogen steder næsten eksponentielt samtidig med, at den teknolo-gistak der benyttes, er vokset samtidig med at antallet af leverandører er øget. Det har samlet set øget kompleksiteten. Og det har medført et tab af gennemsigtighed i omkostningerne til it. Således er det mange steder svært at besvare basale spørgsmål: Hvad går it-budgettet til? Hvad er konse-kvensen af, at prioritere i it-omkostningerne? Hvor kan der optimeres? Og hvad betyder det, når gamle systemer udskiftes, eller forretningen forandrer sig?
Behovet for at foretage de rigtige investeringer og kravene til effektivisering i det hele taget bety-der, at it-organisationerne er nødt til at kende de reelle omkostninger samtidig med, at værdien af alle services og applikationer tydeligt kommunikeres – hvorved forretningen får mulighed for at pri-oritere og måske ændre adfærd.
Til at håndtere disse udfordringer og dermed sikre, at it-organisationer kan fungere som en forret-ning, har en række virksomheder skabt det såkaldte Technology Business Management (TBM) framework, hvis anvendelse og implementering støttes af softwarevirksomheder og store konsulent-huse.
Vi har fået Peter Grydgaard fra Deloitte Consulting og Simon Bondeskov Nielsen fra Apptio til at fortælle om TBM taksonomien – en referencemodel for it-omkostninger, om analytiske værktøjer der skaber transparens og samtidig vise eksempler på anvendelse i danske og udenlandske virksom-heder.
 
 
 

Velkommen

DIAG er en netværksorganisation for it-professionelle på ledelsesniveau. DIAG blev oprettet i 1968, hvilket betyder, at vi er blandt landets ældste it-foreninger.
 
DIAG daterer sig fra den 8. marts 1968, hvor man startede "Danmark DIAG-Group". Der var 17 deltagere i dette møde, deriblanddt professor Th. Herborg Nielsen (1921-2007), æresmedlem, som dengang var "Vicepresident for IFIP Administrative Data Processing Group's (IAG's) bestyrelse".
 
DIAG er (næsten) en virtuel organisation, idet man ikke har egne faciliteter, men bruger DANSK IT som sekretariat. Der er pt. ca. 70-80 medlemmer. Målet er at være et forum for it-professionelle, hvor man kan møde ligemænd og blive opdateret omkring nye hændelser m.v.
 
DIAG har ikke som formål at afholde dybt tekniske arrangementer, men sigter med sine aktiviteter typisk på emner af interesse for ledelsen af en virksomheds it-funktion.
 
Yderligere information kan indhentes via DIAG's sekretariat, diag@dit.dk, tlf. 3317 9794.

Kommende arrangementer

DIAG - v/DANSK IT - Bredgade 25A, 2. sal - 1260 København K - Tlf. 3317 9794 - diag@dit.dk