Arrangementer

DIAG Partnermøde

 
Hvornår: Onsdag d. 31. januar kl. 17:00
Hvor: IDA Mødecenter
Emne: Driv it som en forretning
      Invitation 
 
v/ Peter Grydgaard, Deloitte Consulting og Simon Bondeskov Nielsen, Apptio

Igennem de sidste årtier har digitaliseringen skabt nye forretningsmodeller, mens den digitale revo-lution har ramt alle sektorer og transformeret måden, hvorpå virksomheder arbejder. Samtidig er it-omkostningerne steget markant og nogen steder næsten eksponentielt samtidig med, at den teknolo-gistak der benyttes, er vokset samtidig med at antallet af leverandører er øget. Det har samlet set øget kompleksiteten. Og det har medført et tab af gennemsigtighed i omkostningerne til it. Således er det mange steder svært at besvare basale spørgsmål: Hvad går it-budgettet til? Hvad er konse-kvensen af, at prioritere i it-omkostningerne? Hvor kan der optimeres? Og hvad betyder det, når gamle systemer udskiftes, eller forretningen forandrer sig?

Behovet for at foretage de rigtige investeringer og kravene til effektivisering i det hele taget bety-der, at it-organisationerne er nødt til at kende de reelle omkostninger samtidig med, at værdien af alle services og applikationer tydeligt kommunikeres – hvorved forretningen får mulighed for at pri-oritere og måske ændre adfærd.

Til at håndtere disse udfordringer og dermed sikre, at it-organisationer kan fungere som en forret-ning, har en række virksomheder skabt det såkaldte Technology Business Management (TBM) framework, hvis anvendelse og implementering støttes af softwarevirksomheder og store konsulent-huse.

Vi har fået Peter Grydgaard fra Deloitte Consulting og Simon Bondeskov Nielsen fra Apptio til at fortælle om TBM taksonomien – en referencemodel for it-omkostninger, om analytiske værktøjer der skaber transparens og samtidig vise eksempler på anvendelse i danske og udenlandske virksom-heder.

Efter indlægget er der middag kl. 19.00 i Restaurant Tårnet. Til middagen er én repræsentant for hver partnervirksomhed inviteret. Gæster er som altid velkomne mod en forudbetaling på kr. 700. Tilmelding til arrangementet stiles til DIAGs sekretariat, mail diag@dit.dk

Med venlig hilsen
DIAG / Per Buchwaldt

PS: Bemærk, at DIAGs retningslinjer vedr. "No Show" er gældende
· No Show defineres som udebliven fra et møde efter tilmelding, men uden efterfølgende framelding inden kl. 15.00 dagen før mødedatoen (eller seneste hverdag før denne). Framelding kan ske telefonisk - til Sekretariatet (diag@dit.dk - telefon: 33 17 97 94), eller til "Arrangøren" fra bestyrelsen (Per Buchwaldt)

· No Show medfører debitering af et udeblivelsesgebyr svarende til "Gæsteprisen" (pt. kr. 700,-).
 

Tilmelding til arrangement

Kun for partnere.
Enten til diag@dit.dk
Eller nedenstående formular
 
 
:
CAPTCHA Image
DIAG - v/DANSK IT - Bredgade 25A, 2. sal - 1260 København K - Tlf. 3317 9794 - diag@dit.dk