Arrangementer

DIAG Partnermøde

 
Hvornår: Onsdag d. 25. april kl. 17:00
Hvor: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31, 1560 København V
Emne: Kryptovaluta - Hvad er op og ned?
 
v/ Hans Henrik Hoffmeyer, SVP, Smart Payments, Nets Denmark A/S

I dette indlæg vil Hans Henrik Hoffmeyer gennemgå, hvad der er op og ned på kryptovaluta - det som de fleste kender som Bitcoin. HHH har arbejdet med kryptovaluta siden 2012 og indgået i nati-onale og internationale udvalg og råd omkring regulering samt hjulpet banker, politikere, EU parla-mentarikere, Europa kommissionen, Europol, ECB, EBA og andre organisationer med at forstå em-net kryptovaluta bedre.

Han vil gennemgå den hype som emnet er omgivet af og forklare, hvordan der kan være mange syn på samme sag, de hovedpiner som myndigheder og reguleringsinstitutioner sidder med og hvorfor dette emne bliver større end internettet selv.
 
HHH sidder til dagligt og opbygger Smart Payments som er et nyt selskab under Nets der fokuserer på radikal betalings innovation, men er også co-founder og bestyrelsesmedlem i Coinify, der i dag er ledende indenfor krypto betalinger i Europa.

Som sædvanligt med plads til jeres mange spørgsmål og kommentarer.

Efter indlægget er der Generalforsamling kl. 18.30 efterfulgt af middag kl. 19.00 i Restaurant Tår-net. Til middagen er én repræsentant for hver partnervirksomhed inviteret. Gæster er som altid vel-komne mod en forudbetaling på kr. 700. Tilmelding til arrangementet stiles til DIAGs sekretariat, mail diag@dit.dk.

Med venlig hilsen
DIAG / Jens Chr. Hansen
 

PS: Bemærk, at DIAGs retningslinier vedr. "No Show" er gældende
 No Show defineres som udebliven fra et møde efter tilmelding, men uden efterfølgende framelding inden kl. 15.00 dagen før mødedatoen (eller seneste hverdag før denne). Framelding kan ske telefonisk - til Sekretariatet (diag@dit.dk - telefon: 33 17 97 94), eller til "Arrangøren" fra bestyrelsen (jsh@brf.dk – telefon 2074 7440).
 No Show medfører debitering af et udeblivelsesgebyr svarende til "Gæsteprisen" (p.t. kr. 700,-).
 

DIAG Partnermøde og generalforsamling

Onsdag d. 25. april 2018
17:00 - 19:00
IDA Mødecenter

Tilmelding til arrangement

Kun for partnere.
Enten til diag@dit.dk
Eller nedenstående formular
 
 
DIAG - v/DANSK IT - Bredgade 25A, 2. sal - 1260 København K - Tlf. 3317 9794 - diag@dit.dk