Arrangementer

DIAG Partnermøde

 
Hvornår: 25. april 2019
Hvor: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31, 1560 København V
Emne: ”Hvidvask” – Hvad er det og hvorfor er det så svært at undgå
            Ved Ole Vingborg Kristensen, Områdedirektør, Jyske Bank
 
 
Hvad er op og ned i al snakken om hvidvask eller anti-hvidvask? Hvem er skurke og hvem er helte? Hvem har hvilke roller?

Hvidvask defineres i hvidvaskloven som:
1. uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse,
2. uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse eller
3. forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.

Hvad er gængse måder at hvidvaske på og hvem har mulighed og/eller pligt til at opdage det og gøre noget ved det? Hvilke lovgivningsmæssige krav er der til aktørerne på det finansielle marked?

Finanssektoren fortæller om milliarder af kroner der bruges på at forebygge hvidvask og leve op til lovgivningens krav. Hvad bruges de på? Hvorfor er det så vanskeligt at opdage?

Ole Vingborg Kristensen præsenterer med baggrund i sin erfaring og Jyske Banks indsatser, og vil forsøge at give et indblik i en verden der har trukket store overskrifter og påvirket aktiemarkedet i betydelig grad.

Kl. 18. 30 er der årsmøde iht. indkaldelsen som allerede er sendt ud, hvorefter der er middag kl. 19.00 i Restaurant Tårnet, der er IDA’s bedste restaurant og som igen forventes at leve op til partnernes forventninger til den del af arrangementet. Til middagen er én repræsentant for hver partnervirksomhed inviteret. Gæster er som altid velkomne mod en forudbetaling på kr. 700. Tilmelding til arrangementet stiles til DIAGs sekretariat, mail diag@dit.dk.

Tilmelding til arrangement

Kun for partnere.
Enten til diag@dit.dk
Eller nedenstående formular
 
 
DIAG - v/DANSK IT - Bredgade 25A, 2. sal - 1260 København K - Tlf. 3317 9794 - diag@dit.dk