Arrangementer

DIAG partnermøde september 2020
Dato: 30 september 2020
Hvor: IDA Conference
Emne:Klar ti Cloud?
Find programmet her.
 
 
DIAG Årskonference
Dato: 27. & 28. august 2020 
Hvor:  Johanneberg Hotel, Hjaltesvej 51 4760 Vordingborg 
Emne: Hybrid og multi-cloud i praksis! 
Hermed har vi fornøjelsen at invitere til DIAGs årlige konference år 2020.

Programmet er under endelig udarbejdelse, og vil blive fremsendt inden så længe, men temaet vil være ”Hvordan bruger man hybrid-, multi-cloud i praksis?”. Vi vil med denne indbydelse allerede nu sikre os, at der bliver sat et stort kryds i kalenderen til denne spændende begivenhed.

Allerede i 2012 havde vi et partnermøde med et eksempel på, hvordan en dansk virksomhed arbejdede med en cloudløsning. Der er sket MEGET siden da, og i dag har de fleste virksomheder implementeret forskellige cloudløsninger, som en naturlig del af deres IT-strategi

Det forventes, at cloudløsninger vil udgøre mere end 60% af alle IT-infrastrukturinvesteringer og 60-70% af alle software investeringer allerede i år, at 80% af alle virksomheder vil migrere til cloudløsninger inden 2025 og heraf vil 85% være baseret på en multi-cloud strategi.

Cloud leverandører og analytikere har solgt ideen om både hybrid-cloud og multi-cloud ved bl.a. at love leverandør uafhængighed, adgang til de bedste it-services og udviklingsværktøjer, mulighed for hurtig op og ned skalering af datakraft, hurtig implementering af mobile apps, sikring af fleksibel dataadgang til AI-løsninger, fuld sikkerhed og compliance osv.

Vi vil på konferencen fokusere på, om det der loves holder i praksis. Dette vil blive belyst ved, at vi får et solidt indblik i, hvordan en række danske virksomheder rent faktisk anvender cloudløsninger, og hvilke praktiske erfaringer og gode råd, de kan give videre til os. I fællesskab kan vi så definere vores ’Best Practices”.

Derudover vil kigge fremad og se på hvilke tilknyttede nye teknologier som f.eks. EDGE computing, 5G og kvantecomputer systemer, der vil få betydning for, hvordan vi it-mæssigt skal positionere os fremover.

Det er vores håb, at vi alle ved konferencens afslutning er blevet endnu klogere og har lært noget vi kan tage med hjem og arbejde med i praksis.


Tilmelding
Konferencen forløber med start torsdag d. 27. august kl. 10 til fredag den 28. august kl. 13.00 inkl. frokost. Detaljeret program vil blive fremsendt snarest, men du kan tilmelde dig allerede nu.

Konferenceafgiften er kr. 6.000 pr. deltager og inkluderer ophold samt forplejning på vanligt høje niveau gennem hele arrangementet. Tilmeldes mere end én deltager fra samme virksomhed, får de/den følgende en rabat på 15%.

Sidste frist for tilmelding og betaling er fredag den 10. august 2020. og evt. afbud senest torsdag den 23. august 2020, hvorefter tilmeldingen er økonomisk bindende (substitution er mulig).

Tilmelding sendes til diag@dit.dk. Vi beder om tidlig tilmelding, så vi hurtigt får en vurdering af situationen omkring vor forhåndsreservation af værelser. Johanneberg har 26 værelser, der vil blive tildelt efter ”først til mølle” princippet – og belønningen er som sædvanlig; ”a Room with a better view” – hvilket definitivt gør en forskel på dette sted.

DIAG’s partnere kan deltage med en gæst eller lade sig substituere i tilfælde af forfald, og vi opfordrer til at benytte denne lejlighed til at lade andre end partneren få mulighed for at møde netværket.

Vi forventer at kunne gennemføre konferencen med overholdelse af de til den tid gældende corona anbefalinger, men bliver vi nødt til at aflyse, vil alle få konferenceafgiften tilbagebetalt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

PS. Vi vil som sædvanlig have udendørs aktivitet på 1. dag, så husk passende outdoor sporty outfit.
 
Sæt allerede nu kryds i kalender til kommende møder i 2020
30. september 2020
29. oktober 2020
24. november 2020

Tilmelding til arrangement

Kun for partnere.
Enten til diag@dit.dk
Eller nedenstående formular
 
 
DIAG/ v. DANSK IT | Vermundsgade 38 A, st. tv., DK 2100 København Ø