DIAG er det netværk, jeg har været med i længst, og som har givet mig både faglig inspiration såvel som et stærkt personligt netværk, som har haft stor værdi for mig
Per Andersen
DIAG har gennem næsten 20 år givet mig værdi gennem relationerne til den brede deltagerkreds med både bruger- og leverandørsiden. Både gennem emnerne der drøftes og alene gennem samværet får jeg værdifuldt input om, hvad der rør sig og hvordan andre gør.
Og den årlige konference giver ekstra gode muligheder for at opbygge nye relationer.
Jens Christian Hansen

Bliv medlem

DIAG er en lukket forening, som kun optager medlemmer efter forudgående anbefaling fra en eksisterende partner. Enhver partner kan bringe en virksomhed - samt en specifik person fra denne - i forslag til bestyrelsen, som godkender eller forkaster anmodningen.
 
Følgende kriterier gør sig gældende for beslutningen om at acceptere medlemskab:
 
  • Personen skal være i en position, hvor vedkommende er den politisk/økonomisk ansvarlige for virksomhedense it-anvendelse
  • Der præfereres "rigtige" it-chefer/direktører, dvs. personer fra virksomheder, der ikke selv har it-produkter eller services som sit kerneområde
  • Der sigtes imidlertid også efter at have "de primære leverandører" repræsenteret i partnerkredsen - men ikke overrepræsenteret
  • Enkeltpersoner kan evt. accepteres i kraft af deres særlige position eller status, men altid som partnere for en konkret juridisk enhed (virksomhed/orgsanisation)
  • Repræsentanter fra offentlige virksomheder er også mulige kandidater
  • Overordnet sigtes mod en overvægt af "rigtige" it-chefer/direktører, så DIAG ikke bliver en klub for leverandører
DIAG agerer primært via gå-hjem-møder for partnere. Disse møder er sædvanligvis vederlagsfri og inkluderer middag for partnerne. Som partner kan man invitere gæster - dog mod betaling, såfremt disse deltager i middagen (pt. fastsat til kr. 792).
 
Der afholdes normalt 3-4 sådanne møder hvert halvår. Desuden afholdes en årlig konference - typisk over 1 1/2 dag et sted i landet. Dette arrangement er mod betaling.

DIAG medlemmer

7N A/S
BEC
Brødrene Hartmann A/S
BUPA Denmark Services A/S
Cbrain A/S
CEVA Logistics
CGI Danmark A(S - Tranbjerg J.
Consiglio
Copenhagen Business Schol
Danmarks Apotekerforening
DANSK IT
Deloitte Consulting A/S
DITMAC ApS
DTU
FORCE Technology
Forsikring & Pension
Forsvarets Efterretningstjeneste
Frost Management
Faarup & Partners A/S
Gentofte kommnue
Granau IT
Grundfos Holding A/S
If IT Services A/S
Industriens Pension
itslearning
IT-Universitetet
Jyske Bank A/S Ejendom
Københavns Kommune, Socialforvaltningen
Ledernes Hovedorganisation
LTFV
MCC
Milestone Systems A/S
Moodagent
Nationalmuseet
NNIT A/S
Nordea | Wealth Management Nordea IT
Nordic Alpha Partners
Nordic RCC A/S
OH Implement
PensionDanmark IT
Peter Sørensen ApS
PFA Pension PFA IT
PostNord
Radiometer Medical ApS
Region Sjælland - Koncern IT
Rekom Group
Roskilde Universitet
Saint-Gobain Nordic A/S
Sentia
Trifork A/S
Udvikling & Arkitektur, SKAT
Wingmen Solutions ApS
Ørsted Services A/S
 
DIAG/ v. DANSK IT | Vermundsgade 38 A, st. tv., DK 2100 København Ø