Formål og vedtægter / Formål

Formål

Det er DIAG's formål at fremme national og international udveksling af viden og erfaringer i forbindelse med anvendelse af informationsbehandling på ledelsesplan. Desuden har DIAG til formål at holde medlemmerne orienteret om den nyeste praktiske og teoretiske udvikling på dette område. Endelig er det DIAG's mål ved at være et forum for debat, at inspirere partnerne til at øve indflydelse på informationsbehandlingens markedsmæssige, politiske og samfundsmæssige vilkår.

Medlemmer

Som medlemmer af DIAG kan kun optages virksomheder, organisationer og institutioner, repræsenteret ved én navngiven partner. Enkeltpersoner kan således ikke optages som medlemmer. Optagelse af nye medlemmer i foreningen forudsætter anbefaling af 2 bestående medlemmer samt bestyrelsens efterfølgende godkendelse. DIAG har p.t. ca. 80-90 medlemmer. Medlemskredsen skal repræsentere større edb-brugere og nøglepersoner inden for informations-anvendelse. Som "partner" ønskes den person i den enkelte virksomhed/organisation, der tegner den ledelsesmæssige informationsbehandling.

Aktiviteter

DIAG's aktiviteter skal være rettet mod informationsteknologisk fornyelse og inspiration, ligesom aktiviteterne skal holdes på et niveau, der retter sig mod virksomhedens øverste ledelse. Alle partnere kan tage initiativ til aktiviteter, hvor den enkeltes interesse eller særlige kompetence samt forbindelser giver mulighed herfor. Arrangementerne gennemføres altid via bestyrelsen. Der stiles mod ca. 3 arrangementer pr. halvår med mulighed for efterfølgende socialt samvær.

Kontingent
 
Kontingentbetaling sker for et kalenderår ad gangen, og kontingentet udgør p.t. kr. 4.000,- p.a. DIAG's hjemsted er København.
DIAG/ v. DANSK IT | Vermundsgade 38 A, st. tv., DK 2100 København Ø