Næste arrangement

DIAG Konferencen

Automatisering og kunstig intelligens i praksis
 
Programmet er under endelig udarbejdelse, og vil blive fremsendt inden så længe, men temaet vil være ”Automatisering og kunstig intelligens i praksis”, og vi vil med denne indbydelse allerede nu sikre os, at der bliver sat et stort kryds i kalenderen til denne spændende begivenhed.

Automatisering og kunstig intelligens åbner for nogle meget spændende perspektiver. Nogle mener det vil revolutionere vort samfund, andre mener det er vildt overdrevet og bare ”ny vin på gamle flasker”. Konferencen vil fokusere på konkrete automatiserings og kunstig intelligens løsninger, der er i produktion, eller er lige ved at komme det, hvad kan vi lære af dem, og hvad kan vi forvente os fremover.

Hvordan kan vi - som IT-professionelle - være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning til fordel for samfundet og vore virksomheder?

Som sagt vil vi på konferencen fokusere på hvad automatisering og kunstig intelligens er i praksis, og hvilken betydning det har her og nu belyst med konkrete ”use cases”, og diskussioner af, hvordan det vil komme til at udvikle sig fremover. 

Det er vores håb, at vi alle ved konferencens afslutning er blevet meget klogere og stærkt inspireret til at bidrage positivt til denne udvikling.
 
 
 

Velkommen

DIAG er en netværksorganisation for it-professionelle på ledelsesniveau. DIAG blev oprettet i 1968, hvilket betyder, at vi er blandt landets ældste it-foreninger.
 
DIAG daterer sig fra den 8. marts 1968, hvor man startede "Danmark DIAG-Group". Der var 17 deltagere i dette møde, deriblanddt professor Th. Herborg Nielsen (1921-2007), æresmedlem, som dengang var "Vicepresident for IFIP Administrative Data Processing Group's (IAG's) bestyrelse".
 
DIAG er (næsten) en virtuel organisation, idet man ikke har egne faciliteter, men bruger DANSK IT som sekretariat. Der er pt. ca. 70-80 medlemmer. Målet er at være et forum for it-professionelle, hvor man kan møde ligemænd og blive opdateret omkring nye hændelser m.v.
 
DIAG har ikke som formål at afholde dybt tekniske arrangementer, men sigter med sine aktiviteter typisk på emner af interesse for ledelsen af en virksomheds it-funktion.
 
Yderligere information kan indhentes via DIAG's sekretariat, diag@dit.dk, tlf. 3317 9794.

Kommende arrangementer

DIAG - v/DANSK IT - Bredgade 25A, 2. sal - 1260 København K - Tlf. 3317 9794 - diag@dit.dk