Næste arrangement

DIAG Partner møde

”Hvidvask” – Hvad er det og hvorfor er det så svært at undgå
Ved Ole Vingborg Kristensen, Områdedirektør, Jyske Bank

Hvad er op og ned i al snakken om hvidvask eller anti-hvidvask? Hvem er skurke og hvem er helte? Hvem har hvilke roller?

Hvidvask defineres i hvidvaskloven som:
1. uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse,
2. uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse eller
3. forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.

Hvad er gængse måder at hvidvaske på og hvem har mulighed og/eller pligt til at opdage det og gøre noget ved det? Hvilke lovgivningsmæssige krav er der til aktørerne på det finansielle marked?

Finanssektoren fortæller om milliarder af kroner der bruges på at forebygge hvidvask og leve op til lovgivningens krav. Hvad bruges de på? Hvorfor er det så vanskeligt at opdage?
 
 

Velkommen

DIAG er en netværksorganisation for it-professionelle på ledelsesniveau. DIAG blev oprettet i 1968, hvilket betyder, at vi er blandt landets ældste it-foreninger.
 
DIAG daterer sig fra den 8. marts 1968, hvor man startede "Danmark DIAG-Group". Der var 17 deltagere i dette møde, deriblanddt professor Th. Herborg Nielsen (1921-2007), æresmedlem, som dengang var "Vicepresident for IFIP Administrative Data Processing Group's (IAG's) bestyrelse".
 
DIAG er (næsten) en virtuel organisation, idet man ikke har egne faciliteter, men bruger DANSK IT som sekretariat. Der er pt. ca. 70-80 medlemmer. Målet er at være et forum for it-professionelle, hvor man kan møde ligemænd og blive opdateret omkring nye hændelser m.v.
 
DIAG har ikke som formål at afholde dybt tekniske arrangementer, men sigter med sine aktiviteter typisk på emner af interesse for ledelsen af en virksomheds it-funktion.
 
Yderligere information kan indhentes via DIAG's sekretariat, diag@dit.dk, tlf. 3317 9794.

Kommende arrangementer

DIAG - v/DANSK IT - Bredgade 25A, 2. sal - 1260 København K - Tlf. 3317 9794 - diag@dit.dk