Tidligere arrangement

DIAG Konference 29. og 30. august 2019

Værdien af data – fra data til handling og værdiskabelse

Programmet er fortsat under endelig udarbejdelse, men temaet bliver ”Værdien af data – fra data til handling og værdiskabelse”, og vi vil med denne indbydelse allerede nu sikre os, at der som minimum bliver sat et stort kryds i kalenderen til denne spændende begivenhed.
Alle virksomheder og organisationer bliver i øjeblikket udsat for et massivt pres for at udnytte sine data til at skabe værdi. Man sammenligner sig med virksomheder som Amazon, Google og Facebook som har skabt enorme værdier baseret på ”big data”, og siger: ”Det må vi også kunne gøre”! Der er i ledelserne rundtomkring store forventninger til, hvad de data man besidder kan bruges til, og man jagter de værdier, man regner med at kunne skabe. Men der er ofte lang vej fra besiddelse af data til aktiv anvendelse og værdiskabelse. Hvordan gør man?
 
 

Velkommen

DIAG er en netværksorganisation for it-professionelle på ledelsesniveau. DIAG blev oprettet i 1968, hvilket betyder, at vi er blandt landets ældste it-foreninger.
 
DIAG daterer sig fra den 8. marts 1968, hvor man startede "Danmark DIAG-Group". Der var 17 deltagere i dette møde, deriblanddt professor Th. Herborg Nielsen (1921-2007), æresmedlem, som dengang var "Vicepresident for IFIP Administrative Data Processing Group's (IAG's) bestyrelse".
 
DIAG er (næsten) en virtuel organisation, idet man ikke har egne faciliteter, men bruger DANSK IT som sekretariat. Der er pt. ca. 70-80 medlemmer. Målet er at være et forum for it-professionelle, hvor man kan møde ligemænd og blive opdateret omkring nye hændelser m.v.
 
DIAG har ikke som formål at afholde dybt tekniske arrangementer, men sigter med sine aktiviteter typisk på emner af interesse for ledelsen af en virksomheds it-funktion.
 
Yderligere information kan indhentes via DIAG's sekretariat, diag@dit.dk, tlf. 3317 9794.

Kommende arrangementer

DIAG - v/DANSK IT - Bredgade 25A, 2. sal - 1260 København K - Tlf. 3317 9794 - diag@dit.dk