Arrangement

DIAG Årskonference  - den 27. & 28. august 2020  

Hybrid og multi-cloud i praksis!


Programmet er under endelig udarbejdelse, og vil blive fremsendt inden så længe, men temaet vil være ”Hvordan bruger man hybrid-, multi-cloud i praksis?”. Vi vil med denne indbydelse allerede nu sikre os, at der bliver sat et stort kryds i kalenderen til denne spændende begivenhed.

Allerede i 2012 havde vi et partnermøde med et eksempel på, hvordan en dansk virksomhed arbejdede med en cloudløsning. Der er sket MEGET siden da, og i dag har de fleste virksomheder implementeret forskellige cloudløsninger, som en naturlig del af deres IT-strategi
Det forventes, at cloudløsninger vil udgøre mere end 60% af alle IT-infrastrukturinvesteringer og 60-70% af alle software investeringer allerede i år, at 80% af alle virksomheder vil migrere til cloudløsninger inden 2025 og heraf vil 85% være baseret på en multi-cloud strategi.
 
 
 
Sæt allerede nu kryds i kalender til kommende møder i 2020

30. september 2020
29. oktober 2020
24. november 2020
 
 

Velkommen

DIAG er en netværksorganisation for it-professionelle på ledelsesniveau. DIAG blev oprettet i 1968, hvilket betyder, at vi er blandt landets ældste it-foreninger.
 
DIAG daterer sig fra den 8. marts 1968, hvor man startede "Danmark DIAG-Group". Der var 17 deltagere i dette møde, deriblanddt professor Th. Herborg Nielsen (1921-2007), æresmedlem, som dengang var "Vicepresident for IFIP Administrative Data Processing Group's (IAG's) bestyrelse".
 
DIAG er (næsten) en virtuel organisation, idet man ikke har egne faciliteter, men bruger DANSK IT som sekretariat. Der er pt. ca. 70-80 medlemmer. Målet er at være et forum for it-professionelle, hvor man kan møde ligemænd og blive opdateret omkring nye hændelser m.v.
 
DIAG har ikke som formål at afholde dybt tekniske arrangementer, men sigter med sine aktiviteter typisk på emner af interesse for ledelsen af en virksomheds it-funktion.
 
Yderligere information kan indhentes via DIAG's sekretariat, diag@dit.dk, tlf. 3317 9794.

Kommende arrangementer

DIAG/ v. DANSK IT | Vermundsgade 38 A, st. tv., DK 2100 København Ø